Andning


Vad är det första och sista vi gör i livet? Jo, andas.

Kroppen prioriterar alltid syre. Om du frågar din kropp vad den vill ha kommer den oftast att svara ”syre”. Däremellan kommer lite mat, sömn och kärlek, och så syre igen. Vi klarar oss veckor utan mat, dagar utan vatten men bara minuter utan syre. Ger du din kropp vad den vill ha?

I västvärlden idag andas vi allt sämre, ofta högt upp i bröstet. Det ger kroppen en konstant stress över tillgången till syre, och det påverkar både sömn och hälsa negativt. Är det dags för dig att ge din kropp vad den villl ha? Och på köpet sova bättre och må bättre? Då är det dags för andningsträning.

Jag är utbildad i andning via Franklinmetoden och instruktör i Medveten andning.